El Club

Objectius del Club d’Escacs

El club neix el 29 de setembre de 2020 amb la finalitat d’instaurar i promocionar els escacs a la ciutat, donada la manca que hi havia fins aleshores d’aquesta mena d’activitats a Porqueres.

L’Ajuntament de Porqueres, i en concret la Secció d’Esports, ha facilitat un espai, al Passeig de la Mediterrània (al costat de la piscina) on el Club d’Escacs pot dur a terme les seves activitats, tant en l’ordre formatiu com en l’esportiu i social.

La voluntat del Club d’Escacs és d’anar implementat les activitats a mesura que l’entitat vagi creixent en els àmbits formatius i esportius. Es comença per la promoció formativa, principalment escolar.

Els escacs és, segurament l’esport menys físic que existeix, però, per contra esdevé una activitat intel·lectual rellevant, i molt estimulant en aspectes com ara: la imaginació, la reflexió, l’observació, la concentració, el càlcul, la memòria, la presa de decisions, el domini de l’espai, i tenint una cura molt important dels aspectes de creixement personal, com són el respecte per l’adversari, la fraternitat, la cooperació, la solidaritat entre companys, i altres aspectes empàtics transcendents.

El treball en temes estratègics i tàctics d’aquest esport constitueix l’eix vertebrador i fonamental per anar assolint una millor comprensió de la seva pràctica que ha d’estar sempre presidida pel fet de que el jugador gaudeixi dels escacs, consistint, aquesta finalitat en el veritable objectiu del Club: Que la gent gaudeixi dels escacs.

Per això la primera actuació del club va encaminada a la creació i potenciació de l’Escola d’Escacs. Pensem que els aspectes més competitius han d’ocupar un segon pla, i considerar que el més important pel Club ha de ser que qui estigui amb nosaltres ho faci amb l’objectiu de gaudir d’una vida més plaent i plena.

En la mesura que el Club d’Escacs vagi creixent i arrelant-se en la població, pensem que afloraran altres objectius esportius que s’aniran presentant paulatinament.

Benvinguts i benvingudes al món dels escacs!

President del Club: Elias Muratet Casadevall